40 meter innan övergångsställe och en korsning övergår hastighetsbegränsningen från 30 km/h till 50 km/h. 300 meter längre fram är gatan så smal att två personbilar kan ha svårt att mötas. De boende kring övre Valbogatan har sökt svar, men inte fått några, på varför hastighetsbegränsningen ska öka här.

”Sänk farten på Valbogatan”

Höga hastigheter och tung trafik blandas med fotgängare och cyklister

2016-06-02 Boende vid Valbogatans övre del är oroliga.
– Det är alldeles för höga farter på vägen. Många barn både cyklar och går till Valbodalen för att bada. Vi vill att kommunen sänker hastighetsbegränsningen innan det händer något allvarligt.

På Valbogatans nedre del. Från brandstationen och upp till sjukhuset är hastigheten begränsad till 30 km/h. Men i höjd med sjukhuset blir högsta tillåtna hastighet 50 km/h, trots att det fortfarande är både smalt och tätbebyggt.

– Vissa ser det mer som om det vore fri fart när 50-skylten kommer, säger en av de boende i området.

Lysekils kommun har uppvaktats i ärendet. Flera av de boende, många av dessa barnfamiljer, vittnar om höga hastigheter inte minst när det gäller den tunga trafiken…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv