Kraftig ökning av nya covid-19 fall i Lysekil

Chefer från vårdcentralerna samt skolpersonal kallade till möte med Smittskydd

2021-05-06 Antalet bekräftade covid-19 fall ökar kraftigt i Lysekils kommun. Siffran var 68 fall för vecka 16 och 98 för vecka 17. Vårdcentralerna i Lysekil har testat många fler personer med anledning av den ökade smittan och fall har där med kunnat upptäckas i ett tidigt stadium. Under torsdagen är personal från vårdcentralerna samt skolpersonal kallade till möte med Smittskydd Västra Götaland för att ta fram och medvetandegöra den aktuella lägesbilden i Lysekil.

Hade det inte varit en hög smittspridning i Lysekil, så hade vi inte fått direktiven att testa så mycket som vi gör och vi testar ju även personer utan symptom, det berättar Susanne Thörnblom, verksamhetschef på Capio Lysekil och Elin Hansson, chef på Närhälsan Lysekil.

– Vi har haft några fall av covid-19 på personer som varit symptomfria. Det har självklart varit bra att vi har kunnat bryta den smittkedjan i ett tidigt stadium, påpekar Susanne och Elin.
På torsdag är Susanne och Elin kallade till möte med Smittskydd Västra Götaland. Smittskydd har även kallat skolpersonal med anledningen av den ökade smittspridningen i Lysekil. Syftet med mötet är att ta fram och medvetandegöra den aktuella lägesbilden i kommunen. Målet är att kunna göra riktade åtgärder och punktinsatser tillsammans för att minska smittspridningen.

– Nästa vecka kommer vi bara att vaccinera för dos 2 i Lysekil och det är med anledning av att vi inte får så mycket vaccin. I Dingle däremot kan man boka sig för första sprutan i ålderskategorin 55+, berättar Elin.

Texten uppdateras

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv