Ökad spridning av RS-virus − barnavdelningen inför besöksrestriktioner

2022-12-09 Endast en anhörig per patient, och inga syskon, tillåts nu på avdelning 23, från idag, fredag 9 december.

Just nu ökar smittspridning i samhället av förkylningsviruset RS. För den som är vuxen leder detta oftast bara till en vanlig förkylning. Men för nyfödda och andra små barn kan det bli besvärligt att hantera RS, och symptomen kan ibland behöva behandlas på sjukhus.

NU-sjukvårdens barn- och ungdomssjukvård har normalt 15 vårdplatser vardagar på barnavdelningen, avdelning 23. Men under senaste veckan har avdelningen vårdat upp mot 23-24 patienter.

− Detta gör att vi tvingas se över våra arbetssätt, säger Magdalena Åberg, verksamhetschef för barn- och ungdomssjukvården.  Det kan innebära att tonåringar kan komma att behöva vårdas på vuxenavdelningar i stället för på avdelning 23.

­− Vi har också infört besöksrestriktioner på barnavdelningen, där endast en (1) anhörig per patient tillåts vistas på avdelningen, och därmed inga syskon.

− Situationen leder till en mycket hög arbetsbelastning för våra medarbetare. Tyvärr ser vi ingen avmattning i smittspridningen ännu, så det går inte att förutse hur de närmaste veckorna kommer att se ut.

Se senaste kurvan för RS-virus hos Folkhälsomyndigheten

Så kan du skydda ditt barn:

RS, respiratoriskt syncytialvirus, är ett vanligt förkylningsvirus som kan bli extra besvärligt för nyfödda och de allra yngsta barnen. Det här kan du göra, som förälder, för att minska riskerna:

  • Undvik att träffa personer med förkylningssymtom
  • Undvik sammanhang med många människor
  • Hosta och nys i armvecket eller i pappersnäsduk
  • Tvätta händerna ofta
  • Ge barnet en rökfri miljö

Om ditt barn blir förkylt och får svårt att äta eller svårt att andas, kontakta sjukvården via 1177. Läs mer på 1177.se

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv