Nya rektorer och chefer rekryteras i Lysekils kommun

2021-02-17 Kommunen jobbar hårt i rekryteringsprocesserna.

• Tiina Hemberg efterträder Hendrik Mattsson som rektor på Gullmarsskolan 7–9.

• Caroline Rönnberg är ny rektor på Mariedalsskolan.

• Claes Karlén är ny enhetschef för Enhet för arbetsliv.

• Rekryteringsprocessen pågår för Enhetschef ung utveckling. 43 sökande finns till tjänsten som beräknas vara tillsatt 1 maj.
• Rekryteringsprocessen för ny kommundirektör ska påbörjas. En extern rekryteringskonsult har anlitats. Kommunstyrelsens presidium kommer att leda processen när det gäller rekrytering av ny kommundirektör efter Leif Schöndell som går i pension till sommaren.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv