Nya regler för företag som handlar med aktier: Krav på LEI-kod införs

2023-06-22 Snart träder nya regler i kraft för den som handlar aktier på företaget. Från och med den 1 juli krävs en LEI-kod för att kunna köpa nya aktier genom en företagsägd kapitalförsäkring. Väljer man att inte skaffa en kod kan man, efter datumet, endast sälja sitt innehav.

För en så säker och transparent värdepappersmarknad som möjligt krävs att juridiska personer som utför transaktioner kan identifieras i transaktionsrapporter. På så sätt kan behöriga myndigheter övervaka marknaden för att kontrollera att allt går rätt till och upptäcka misstänkt marknadsmissbruk.

 

I detta syfte har EU tagit fram en identifieringskod kallad Legal Entity Identifier, förkortat LEI. En LEI-kod fungerar globalt och möjliggör identifiering av juridiska personer – det vill säga ett företag, organisationer eller andra sammanslutningar med egen rättskapacitet – som handlar med finansiella instrument såsom aktier eller obligationer.

 

Så införskaffar man en LEI-kod

En LEI-kod införskaffas via fristående webbtjänster, och här finns ett flertal aktörer. För att hitta marknadens billigaste LEI-kod är det viktigt att jämföra de olika alternativen. De olika aktörerna kan nämligen skilja sig avsevärt i pris och övriga villkor. Somliga aktörer erbjuder LEI-koder som gäller i fem år, medan andra erbjuder koder giltiga i tre eller ett år.

 

För den som vet med sig att man planerar handla aktier genom företaget under flera år framöver kan en kod giltig i fem år vara ett klokt alternativ. Detta då koden annars behöver förnyas varje år. Därtill tenderar det att resultera i en lägre årskostnad.

 

För att få den 20-siffriga LEI-koden krävs att man ansöker om en hos någon av de fristående webbtjänsterna, eller med hjälp av en bank. Vid ansökan behöver man uppge företagsuppgifter och annan nödvändig information, något som inte tar längre än några minuter att genomföra. Efter att man fått sin kod levererad, vanligtvis via mail, krävs att man registrerar den hos banken för att den ska vara giltig. Det kan ta upp till 24 timmar innan koden registreras.

 

Nytt krav från 1 juli

Nu införs alltså nya krav för juridiska personer som handlar med värdepapper. Om man inte har en LEI-kod kan man inte köpa nya aktier genom en företagsägd kapitalförsäkring från och med den 1 juli 2023.

 

Ens nuvarande innehav av värdepapper kommer dock inte försvinna eller säljas av automatiskt i det fall man väljer att inte skaffa en LEI-kod innan utsatt datum. Kravet på LEI-kod gäller endast de företag som vill köpa nya värdepapper i fortsättningen. Väljer man att inte skaffa en LEI-kod kan man därmed sälja av sitt innehav även efter att det nya kravet träder i kraft.

 

Vem måste ha en LEI-kod?

Kravet på LEI-kod gäller samtliga företag som handlar med finansiella instrument, exempelvis aktier, obligationer, derivat eller börshandlade fonder (ETF:er). Dock krävs ingen kod för handel med fonder.

 

En enskild firma klassas inte som en juridisk person, men trots detta krävs en LEI-kod för enskilda firmor som vill handla med derivatinstrument. Handlar man med andra finansiella instrument än derivatinstrument finns d

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv