Ny stadsarkitekt i Lysekil dröjer

2021-09-30 Den 31 mars gick Lysekils stadsarkitekt Mats Carlsson i pension och tanken vid den tiden var att annonsera ut tjänsten under våren. Men ännu har kommunen inte sökt någon ny stadsarkitekt.
– Förvaltningen befinner sig i ett skifte av samhällsbyggnadschef, förklarar Anna Wigell, avdelningschef vid Plan och Bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen och det är en av orsakerna till att rekryteringen dröjt.

I mars var siktet inställt på att ganska omgående gå ut och rekrytera en ny stadsarkitekt för att få denne på plats under hösten.
Anna Wigell slår fast att rollen och uppdraget som stadsarkitekt är viktig för Lysekils vision och utveckling.
Men under våren stannade rekryteringsprocessen upp.

Analyser av kompetenser

Till LP sade kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) i början av augusti att en analys av de kompetenser som kommunen har behov av ska göras innan en ny rekryteringsprocess startar. Det kan innebära att man inte kommer att rekrytera en ny stadsarkitekt med precis samma kompetenser som den förre stadsarkitekten hade.
Anna Wigell påpekar också att förvaltningen genom åren kompletterat upp i tjänster med arkitektkompetens.
– Nu senast i maj med en bygglovarkitekt. Så på så sätt har vi god kompetens för det löpande kärnuppdraget, förklarar hon.
Skiftet av samhällsbyggnadschef är en av orsakerna till beslutet att avvakta med ny stadsarkitekt. Den nye chefen Måns Werner är på plats i november.
– Stadsarkitektrollen i den bemärkelsen att kunna arbeta med samhällsbyggande i ett förvaltningsperspektiv blir en rekrytering som den nye samhällsbyggnadschefen äger. Vår nye samhällsbyggnadschef har även tidigare arbetat som stadsarkitekt och är väl införstådd i rollen, avslutar Anna Wigell.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv