Ny sanering av VA inleds på Slätten

2021-03-30 Snart är det dags för ett nytt större VA-saneringsprojekt i Lysekil. Det handlar om en 200 meter lång sträcka på Slättevallsgatan.
– Vi har börjat förbereda arbeten där och kommer att stänga av delar av gatan efter påsk, säger Donny Hasslöf, projektledare vid LEVA i Lysekil.

Som på flera andra håll i staden är vatten- och avloppsledningarna gamla i Slättevallsgatan – i det här fallet från tidigt 1970-tal.
– Det har varit en del läckor i området och nu är det dags att byta både dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, säger Donny Hasslöf och fortsätter:
– Vi kommer att jobba successivt med grävningarna i gatan. Arbetet börjar nerifrån, i höjd med Klippgatan och fortsätter sedan uppåt. De öppna schakten kommer att vara cirka 15 meter långa.
Under tiden som arbetena pågår kommer alla berörda fastighetsägare att få provisoriska vattenledningar – svarta plastslangar ligger i rullar vid gatan, beredda för att anslutas.
LEVA räknar med att VA-saneringen ska vara avslutad till vecka 29, i mitten av juli.
– Sedan lägger vi ett lager med asfalt. Efter det väntar vi i cirka ett år innan vi lägger det andra lagret, avslutar Donny Hasslöf.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv