Ny rapport visar: Män äger 2,5 gånger mer än kvinnor av landets yta

2021-03-08 Det är fortfarande långt kvar innan vi har ett jämställt fastighetsägande i Sverige. Sett till landets yta så äger männen mer än dubbelt så mycket, 154 procent, än kvinnorna. Det visar en ny rapport som den partipolitiskt oberoende tankesmedjan Ownershift tagit fram.

 

Rapporten ”Vem äger marken du går på?” bygger till stor del på data som Ownershift har hämtat från Lantmäteriet.

Lantmäteriet ansvarar för det nationella Fastighetsregistret, vilket är ett officiellt register över hur marken i vårt land är indelad och hur ägandet ser ut.

Landets kommuner rankade efter jämställt husägande

Ownershift har i sin rapport rankat landets kommuner utifrån hur jämställt privat husägande är baserat på måttet taxeringsvärde.

Utefter de kriterier man har satt upp är det enbart 17 av landets 290 kommuner som får godkänt. För att anses som godkänd måste kommunen ha ett ägandegap som ligger inom 5 procent från en ägandefördelning om 50/50, män och kvinnor emellan.

I rankingen har man använt sig av kategorin ”småhus med äganderätt” som enligt rapporten är den vanligaste boendeformen i 97% av Sveriges 290 kommuner. 49% av svenskarna bor i hus med äganderätt.

Läs mer om hur fastighetsägandet i landet ser ut i Ownershifts rapport som publiceras i sin helhet den 8 mars, på ownershift.se/rapport

Vem äger fastigheten? Använd Lantmäteriets e-tjänst

Vill du veta vem som äger en fastighet? Med Lantmäteriets e-tjänst ”Vem äger fastigheten” kan du snabbt få fram svaret.

Med giltig e-legitimation kan privatpersoner söka på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

E-tjänsten ”Vem äger fastigheten” hittar du här.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv