Chefen för utbildningsförvaltningen, Lennart Olsson, informerade nämndens politiker om en ny modell som ska användas när resurserna till förskolan fördelas.

Ny modell ska ge rättvisare resursfördelning i förskolan

Lysekil sneglar på kommuner med andra lösningar – förvaltningschef informerade

2016-05-26 Utbildningsförvaltningen spanar nu på en ny fördelningsmodell mär det gäller resurser till förskolan.
Om detta informerade förvaltningschef Lennart Olsson nämndens ledamöter på senaste mötet.
– Inför budgetarbetet 2016 fanns övrigt att önska när det gäller resursfördelningsmodellen för förskolan, sade Lennart Olsson.

Punkt fyra på dagordningen gällande förskoleresurser var inget beslutsärende.

– Det här ska ses som information, inte ett färdigt förslag, sade Lennart Olsson.

Idag fördelas förskolans resurser, antal pedagoger med mera, enbart med utgångsläge på hur många barn det finns i grupperna. Det tas ingen hänsyn till vistelsetid, eller barnets ålder. Dagens resursfördelning tar heller ingen hänsyn till eventuella förändringar under året, till exempel när det gäller…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv