Ett nytt processområde anläggs vid Preemraff Lysekil, liksom en ny kaj där fast svavel ska hanteras. Illustration: Preem

Ny kraftigare hydrokracker byggs i Preems miljardprojekt

Stora volymer, mycket energi och tjock plåt krävs för att bryta tjockoljan

2016-05-23 Just nu pågår ett mellanstopp vid Preemraff Lysekil då bland annat en hydrokracker och en vätgasanläggning ses över. Samtidigt har besked kommit om att Preem planerar sin största investering hittills på raffinaderiet vid Brofjorden: En hydrokracker och en vätgasanläggning ska byggas till en kostnad av ett antal miljarder kronor.

Hur hänger detta ihop och vad är skillnaden mot den kracker som finns? Preemraff Lysekils produktionschef Sofia Lagerkvist förklarar det hela.

Vid raffineringsprocessen får man ut ett antal olika produkter, beroende på hur stora molekylkedjorna är.
Mest användning har man för relativt lätta produkter. Bensin och diesel är de transportbränslen som efterfrågas mest. Efterfrågan på tyngre produkter som eldningsoljor har minskat drastiskt på marknaden under de senaste årtiondena.
Till detta kommer EU:s så kallade svaveldirektiv som ställer mycket större krav på låga svavelhalter i bland annat bränslen hos större fartyg.
Tidigare har högsvavligare tjockolja  kunnat användas som bunker till drivmedel, men med svaveldirektivet är detta inte längre möjligt på samma sätt som förr.
Därför har det blivit marknadsmässigt mer intressant för raffinaderierna att försöka sönderdela tjockoljan så mycket som möjligt, för att bland annat kunna få ut mer bensin och diesel.
Samtidigt kan svavel i fast form tas om hand, istället för att svavlet ska gå ut i gasform i luften och bidra till försurning. av miljön.
Det projekt som nu är på planeringsstadiet handlar om att bygga en så kallad residue hydrocracker.

Läs mer i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv