Ny detaljplan tas fram för kvarter i centrala Lysekil

Ger möjligheter att bygga bostäder med gruppboende

2016-02-12 Företaget Gula Svanen KB har planer på att bygga ett gruppboende i västra delen av kvarteret Vadet i centrala Lysekil, mellan Kungsgatan och Norra Kvarngatan.
Detaljplanen måste ändras till att också gälla bostäder för vissa delar inomkvarteret. Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja planbesked.

I området mellan Kungsgatan, Färgaregatan, Norra Kvarngatan och Stadshustrappan finns fyra fastigheter, Södra hamnen 6:1, 6:2, 6:3 och 6:4. Gällande stadsplan är från 1955. I planen är handel tillåtet inom samtliga byggrätter för detta centralt belägna kvarter. För de delar där bostads- och handelsändamål är tillåtet får bottenvåningen inte inredas som bostad, med undantag för den norra delen av Södra hamnen 6:3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som har berett ärendet, konstaterar att kvarteret längs Kungsgatan inrymmer tre handelslokaler med pågående verksamheter i bottenvåningen. Den östra av dessa lokaler har ett parkeringsdäck på taket, medan de övriga två lokalerna har bostäder i två plan.

Längs Färgaregatan fortsätter en verksamhetslokal i hörnet mot Kungstorget. Ovanpå finns två våningar bostäder. Därefter ligger en restaurang med ett bostadsplan. I korsningen mellan Färgaregatan och Norra Kvarngatan finns ett…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv