Så här har LysekilsBostäder tänkt sig trevåningshuset för +65-boende i Grundsund.

Ny detaljplan bäddar för +65-boende i Grundsund

2016-03-21 LysekilsBostäder planerar att bygga ett trevåningshus med nio tvårumslägenheter anpassade för äldre i centrala Grundsund. De planerna har nu kommit ett steg närmare förverkligande, i och med att byggnadsnämnden godkänt en ändring av detaljplanen för Grundsunds centrum.

Planen omfattade från början fastigheterna Lönndal 8:1, Lönndal 3:2 och Lönndal 3:3 i Grundsunds centrum. Den var ute på samråd förra sommaren och som en följd av yttranden som kommit in beslutade byggnadsnämnden att planområdet skulle delas.

Fastigheten med lokalerna där man tidigare haft ”Träffpunkten” har   köpts av Lysekils kommun och lagts ihop med LysekilsBostäders egen fastighet Lönndalsvägen 49 (Solrosen).

Den detaljplan som nu är aktuell gäller en del av fastigheten Lönndal 3:3. Den planen var ute på samråd…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv