Som Lysekilsposten tidigare har rapporterat om så sade LysekilsBostäders styrelsen nej till liggande förslag gällande projektering av en ny ambulansstation. Ärendet skickades nu vidare till Lysekil Stadshus AB, där det ännu inte har varit uppe för hantering.

Ny ambulansstation planeras i Dalskogen

Gemensam avsiktsförklaring för byggnation klar i april 2018

2016-02-27 Nu tar planerna på en ny ambulansstation i Lysekil fastare form. Lysekils kommun och NU-sjukvården vid Västra Götalandsregionen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att etablera en ny station för amulanser inom det nya verksamhetsområdet på Dalskogen.

Planerna har funnits under flera år hos NU-sjukvården, VG-regionen, på att ersätta ambulansstationen vid Rosvikstorg med en ny.

När det nya verksamhetsområdet Dalskogen 3 nu står klart för etableringar vid infarten till Lysekil har en tomt reserverats för det här ändamålet.

Den gemensamma avsiktsförklaringen innebär att Lysekils kommun ska bygga och förvalta ambulationsstationen och hyra ut den till…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv