Ny ambulansstation kan tillåtas i Dalskogen

Renovera vid Rosvikstorg alternativt bygga ny station

2015-01-02 Det kan komma att byggas en ny ambulansstation på det nya industriområdet Dalskogen 3 vid infarten till Lysekil.
Byggnadsnämnden har gett positivt förhandsbesked för att en ambulansstation kan tillåtas ur plansynpunkt i området vid Dalskogen.

Lysekils kommun har fått en förfrågan från Västra Götalandsregionen om det skulle vara möjligt att placera en ny ambulansstation på industriområdet Dalskogen 3. Anläggningsarbeten för vägar, vatten/avlopp och el pågår för närvarande i området som ligger väster om länsväg 162 innanför bensinmacken vid Lysekils infart.
En detaljplan finns antagen för området där det tillåts industri och fordonsservice/industri.

Att regionen skulle visa intresse för att etablera ambulansstation i området var inget man kunde förutse då detaljplanen beslutades.

Funderat på tolkning av planbestämmelser

Av denna anledning har byggnadsnämnden fått ett ärende på sitt bord från kommunens näringslivsenhet gällande tolkning av planbestämmelserna inom Dalskogen 3. Är det tillåtet att placera en ambulansstation i området, med hänsyn tagen till nuvarande planbestämmelser? Den frågan har samhällsbyggnadsförvaltningen och byggnadsnämnden funderat på och formulerat svar på.

Tjänstemännen vid samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en placering av en ambulansstation inom Dalskogen 3 är lämplig. Då verksamheten har stor samhällsnytta kan detta anses uppväga eventuella små formella avvikelser från planbestämmelserna, anser samhällsbyggnadsförvaltningen.

Frågan har även ställts till planenheten som i remissyttrande säger att en ambulansstation i och för sig inte ingår i planbestämmelserna för området, men att verksamhet av detta slag ändå kan ingå. Området är en lämplig plats för en ambulansstation, anser planenheten.

Detta blev också byggnadsnämndens beslut. Ansökan om förhandsbesked för en ambulansstation kan tillåtas, då platsen är lämplig och verksamheten har stor samhällsnytta. Avvikelsen från detaljplanens bestämmelser kan anses vara liten, skriver nämnden i sitt beslut.

Renovera eller bygga nytt

VG-regionen kan därmed fortsätta att utreda om man ska flytta ambulansstationen från sin nuvarande placering vid Rosvikstorg. Alternativen är att renovera lokalerna där ambulansstationen ligger vid torget eller att bygga nytt i industriområdet Dalskogen 3.

Oberoende av om ambulansstationen i Lysekil flyttas till Dalskogen eller inte, så kommer den relativt nyrenoverade ambulansstationen i Hallinden att vara kvar, då den har ett strategiskt läge mellan Lysekil-Sotenäs-Munkedal.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv