År 2020 ska länsväg 161 ha byggts om till en säkrare 2+1-väg på en knappt fyra kilometer lång sträcka mellan Bäcken (bilden) och Rotviksbro. Av allt att döma kommer det att bli en ny sträckning av vägen, mestadels över jordbruksmark söder om befintlig väg (till höger i bild).

Ny 2+1-väg på Bokenäset ska stå klar 2020

Inget klart med fortsättning mot Skår

2016-03-07 Allt pekar på att länsväg 161 kommer att dras i en ny sträckning på Bokenäset mellan Bäcken och Rotviksbro.
– Vi har upprättat en vägplan för alternativet ny sträckning, säger Magnus Enhörning, projektledare vid Trafikverket.
Enligt nuvarande tidplan kan den nya vägsträckan med 2+1-väg stå klar år 2020.
En förbättring/breddning av väg 161 från Bäcken till Skårs färjeläge finns där-emot ingen tidplan för.

Bara för ett par veckor sedan lade Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Uddevalla fram ett förslag i kommunstyrelsen om att Västra Götalandsregionen skulle ge Trafikverket i uppdrag att komplettera vägplanen med ett förslag till ny väg i nuvarande sträckning.

Men förslaget föll med en rösts övervikt. Uddevalla kommun hade i sitt yttrande till Trafikverket sagt att vägplanen inte uppfyller de transportpolitiska målen och att det är för få åtgärder för säker trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna.
Det har diskuterats under flera år vilket alternativ som är bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt, att bredda och förbättra befintlig väg eller att dra väg 161 i en helt ny sträckning söder om den befintliga vägen.

Naturskyddsföreningen i Uddevalla är en av de föreningar som påpekat att…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv