onsdag
7 december, 2022
v49
Sedan tidigare har Fastighetsägarna GFR meddelat att de framtida yrkandena kommer att ligga omkring 10 procent hyreshöjningar. Allt med hänsyn tagen till lokala variationer och förhållanden. De lokala yrkandena på kommunnivå kommer att presenteras för Hyresgästföreningen i samband med att förhandlingarna inleds.

Nu startar hyresförhandlingarna

”Fastighetsbranschen upplever kostnadsökningar som skulle behöva hyreshöjningar på uppemot 25 procent”

2022-10-11 +Fastighetsägarna kallar till hyresförhandling i Dalsland och Bohuslän för 2023 års hyra. Fastighetsbranschen påverkas kraftigt av kostnadsökningar och är beroende av ökade hyresintäkter för att kunna överleva på sikt.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons