NU-sjukvården satsar på hematologiverksamheten

2022-05-21 Som styrelsen meddelade den 5 maj har beslut tagits att ge NU-sjukvården i uppdrag att tillsammans med Västfastigheter aktualisera arbetet med renovering och ombyggnation av vårdavdelning för hematologi och infektion.

Uppdraget innebär iordningställande av en vårdavdelning på NÄL, bestående av 21 vårdplatser med bland annat fyra enkelrums slussrum, nio enkelrum och fyra dubbelrum. Byggstart är satt till våren 2023, men det arbetas nu för att se om det är möjligt att ytterligare tidigarelägga byggstarten.
Beskedet har mottagits mycket positivt av NU-sjukvårdens hematologiläkare, som tidigare signalerat att de känner sig oroliga för hematologivården.
– Det känns jättebra att nu kunna meddela att de fyra läkare som sagt upp sig på hematologen till följd av oro för bristande patientsäkerhet i våra lokaler nu valt att ta tillbaka sina uppsägningar, säger Johanna Abelsson överläkare på hematologen i NU-sjukvården.
– Jag är glad att vi tillsammans hittat en lösning. Vi har hela tiden varit överens om att målet är att hitta en snabb lösning för att få till en fungerande hematologiavdelning. Nu har vi tagit ett viktigt steg för att det ska bli verklighet, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör i NU-sjukvården.

Uppdraget innebär iordningställande av en vårdavdelning på NÄL, bestående av 21 vårdplatser med bland annat fyra enkelrums slussrum, nio enkelrum och fyra dubbelrum. Byggstart är satt till våren 2023, men det arbetas nu för att se om det är möjligt att ytterligare tidigarelägga byggstarten.
Beskedet har mottagits mycket positivt av NU-sjukvårdens hematologiläkare, som tidigare signalerat att de känner sig oroliga för hematologivården.
– Det känns jättebra att nu kunna meddela att de fyra läkare som sagt upp sig på hematologen till följd av oro för bristande patientsäkerhet i våra lokaler nu valt att ta tillbaka sina uppsägningar, säger Johanna Abelsson överläkare på hematologen i NU-sjukvården.
– Jag är glad att vi tillsammans hittat en lösning. Vi har hela tiden varit överens om att målet är att hitta en snabb lösning för att få till en fungerande hematologiavdelning. Nu har vi tagit ett viktigt steg för att det ska bli verklighet, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör i NU-sjukvården.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv