NU-sjukvården kritiseras för onödigt lidande

Njurbäckeninflammation orsakade svåra smärtor

2016-04-19 NU-sjukvården i Trollhättan och Uddevalla kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för utdragen utredning och onödigt lidande för en patient med njurbäckeninflammation som senare avled.
Det har även brustit i samarbete med primärvården och Lysekils kommun då patienten skrevs ut från sjukhuset.

Anmälaren har framfört klagomål avseende vården av en närstående. Klagomålet riktas mot Norra Älvsborgs Länssjukhus, Lysekils Läkarhus och Lysekils kommun. Anmälaren framför att vårdkedjan inte fungerat avseende vårdplanering, samordning, informationsutbyte mellan vårdgivarna samt information till patienten och de närstående.
Anmälan avser i första hand bristande smärtstillning och utebliven diagnos.

Patienten besvärades i juli månad 2014 av smärtor i ländryggen och vid besök på vårdcentralen diagnosticerades en njurbäckeninflammation som behandlades med antibiotika. Patientens smärtor avtog inte och patienten fördes med ambulans till NÄL och vårdades där under en period. Vid det vårdtillfället diagnosticerades återigen njurbäckeninflammation och patienten…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv