NU-sjukvården åter i normalläge

2023-02-01 Efter sju veckor med förhöjt beredskapsläge fattade sjukhusdirektör Björn Järbur den 31 januari kl. 17.25 beslut att NU-sjukvården ska återgå till normalläge igen.
– Vi har fortfarande ett bekymmersamt läge och det har nästan blivit en del av vårt nya normala med överbeläggningar, särskilt i början på veckorna. Men det löser vi inte med att vara kvar i stabsläge, säger han.
– Nu ser vi ändå att arbetssätt som tagits fram eller förbättrats under vår höjda beredskap har börjat att sätta sig. Det gör att vi kan gå tillbaka till normalläge.

NU-sjukvården har omväxlande befunnit sig i stabs- och förstärkningsläge sedan den 12 december. Det som gjorde att beredskapen höjdes var ett ökat inflöde av patienter, varav flera svårt sjuka i behov av IVA-vård, samtidigt som många utskrivningsklara patienter låg kvar på sjukhuset.

Påverkan av smittspridningen

När smittspridningen av såväl covid, influensa och RS-virus samtidigt ökade fick NU-sjukvården stora problem med tillgängliga vårdplatser inom samtliga tre områden.

Nu har kurvorna för smittspridningen tydligt vänt nedat för hela virustrion, vilket speglas i Folkhälsomyndighetens rapporter för influensa och RS-virus, som visar läget i hela landet, samt VGR:s statistik för covid-19.

Aktuell veckorapport om influensa 

Aktuell veckorapport om RS-virus 

Statistik covid-19 i Västra Götaland

Samverkan med kommuner och primärvård

Ett exempel på aktiva åtgärder under det förhöjda beredskapsläget har varit täta kontakter med kommuner och primärvård för att lösa det gemensamma problemet med utskrivningsklara patienter, alltså patienter som inte längre är i behov av specialistvård på sjukhuset, men behöver omsorg och/eller vård i sitt ordinarie boende, vilket är uppdrag för kommun och primärvård.

Den samverkan fortsätter, även i normalläget, närmast med en gemensam konferens den 10 februari. 

Publicerad:
Nyhetsarkiv