I praktiken innebär beslutet i Munkedal att den som tigger pengar först måste ha ett giltigt tillstånd från polisen för att göra det, annars blir personen i fråga avhyst från platsen. Den som saknar tillstånd bryter mot ordningslagen och straffet är böter. Foto: Pixabay

Nu krävs tillstånd för tiggeri i Munkedal

2019-09-24 En politisk majoritet i Munkedals kommunfullmäktige drev på tisdagen igenom ett beslut som innebär att det krävs tillstånd för att tigga i Munkedals kommun.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkade bifall till Rolf Jacobssons (KD) motion som ville ha en förändring i de lokala ordningsföreskrifterna, så att passiv insamling av pengar på allmänna platser inom kommunen ska vara tillståndspliktig”. I praktiken innebär det att den som tigger pengar först måste ha ett giltigt tillstånd från polisen för att göra det, annars blir personen i fråga avhyst från platsen. Den som saknar tillstånd bryter mot ordningslagen och straffet är böter.

Kontrolleras sällan
Redan i dag krävs tillstånd innan föreningar och organisationer att samla in pengar i Munkedals kommun, men det är sällan som detta tillstånd söks och det är ännu mer sällan som kontroller görs.
Eskilstuna har gjort den här förändringen i den lokala ordningsstadgan och Munkedal blir nu den andra kommunen i landet som väljer att göra samma sak. Fler kommuner i Sverige har liknande planer på att ändra den lokala ordningsstadgan så att tillstånd krävs för att tigga.
Socialdemokraterna yrkade på att motionen skulle avslås, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Rolf Jacobsson (KD) är nöjd med att hans motion vann gehör i fullmäktige.
– Jag ville i första hand komma åt den organiserade brottsligheten, men jag vill betona att detta inte på något sätt är lösningen på ett problem, säger han.
I våras sa fullmäktige i Munkedal nej till att införa förbud mot tiggeri i Munkedals kommun.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv