Det var här polisen slog till i samband med en stor knarkrazzia i tisdags, mot en fastighet vid Skarstad, mellan Lysekil och Sotenäs. Polisen har nu spärrat av vid huset. Foto: Gabriel Berndtsson

”Nu kommer 18 personer att ställas inför häktningsdomaren”

Rotelchefen vid narkotikapolisen berättar om läget efter knarkrazziorna

2014-12-05 Under fredag och lördag pågår häktningsförhandlingar angående de som frihetsberövats i samband med polisens narkotikatillslag i tisdags.
Cirka 30 personer frihetsberövades i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Bland annat greps en man som är hemmahörande i Lysekil.
– Under fredagen kommer 18 personer att ställas inför häktningsdomaren, säger Dan Windt, rotelchef vid narkotikapolisen i Västra Götaland.

Polisen har förklarat att arbetet med utredningen är i inledningsfasen och följande är vad man har gått ut med så långt:
√ Ett större hierarkiskt nätverk, med ett stort antal människor som inte är svenska medborgare, har kunnat identifierats genom tidigare omfattande span och utredningar som har kopplingar till våldsamheter i Göteborgsområdet.
√ Nätverket, organisationen, har försett grupperingar i Fyrbodal och göteborgsområdet med cannabis, dock oklart hur stora mängder som spridits från fastigheten vid Skarstad i Lysekils kommun.

Lägre ner i hierarkin

√ Det finns människor häktade och tidigare dömda, som har tagit emot cannabis som kommer från de platser där polisen gjorde tillslag under tisdagen.
√ Inom organisationen finns det människor på flera olika nivåer. Allt från huvudmän som byggt upp nätverket, till de som arbetat med odlingarna inuti fastigheterna.
√ Polisen menar att de som befunnit sig i fastigheterna inte har gjort det under tvång, att inget talar för det i nuläget, trots att de arbetat under svåra förhållanden.
De har varit arbetare lägre ner i hierarkin.
√ Ett hemskt liv med stängda, låsta dörrar. Fönsterrutor som varit täckta. En fruktansvärd stank från odlingarna och en jättehög temperatur. Matleveranser har de fått från brottskamrater. De har fått sova på madrasser på golvet, utan sängkläder.

”Det vill jag inte gå in på”

Så har förhållandena i fastigheten i Skarstad beskrivits.
Där har människor arbetat i långa perioder, upp emot två månader för en ringa ersättning. De som befunnit sig i fastigheten är vuxna män allihop, enligt polisen.
Sedan tillslagen befinner sig huvuddelen av de frihetsberövade i Göteborg och närmast kommer följande att hända:
– 18 personer kommer att ställas inför häktningsdomaren, som beslutar om de ska häktas eller släppas på fri fot, berättar Dan Windt, rotelchef vid narkotikapolisen i Västra Götaland.

18 personer, men det var närmare 30 personer som frihetsberövades, vad har hänt med övriga?
– Några har förts iväg för eventuell utvisning, en del är försatta på fri fot.

Kvarstår misstanke om brott mot samtliga som har släppts?
– En del, men i en del av fallen har vi varit fel ute.

En man i 30-årsåldern, hemmahörande i Lysekil, har gripits och anhållits. Är det fler personer med från Lysekil, eller med koppling till Lysekil, som är inblandade?
– Nej.

Hur många befann sig i den fastighet där polisen gjorde ett tillslag i Lysekils kommun under tisdagen?
– Det vill jag inte gå in på, med hänsyn till utredningen.

Ni har tidigare gått ut med att de har arbetat i fastigheten av fri vilja, stämmer det?
– Ja.

Hur länge har verksamheten pågått i fastigheten?
– Sedan sensommaren, början av hösten.

Är det något som ni fått klarhet i nu, eller har ni haft koll på detta sedan tidigare?
– Sedan tidigare, vi har haft koll på detta genom span.

Hur går ni vidare i utredningen?
– Det är ett omfattande arbete då nätverket sträcker sig runt samtliga av tidigare nämnda platser, som bland annat Västra Götaland, med förgreningar in i Danmark, avslutar Dan Windt .
Enligt polisen kommer det sannolikt att hända mycket mer och utredningen lär pågå en bra bit in på nästa år.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv