Nu har de förberedande markarbetena inletts vid Preemraff på platsen där en anläggning för produktion av vakuumgasolja ska byggas. Foto: Preemraff

Nu bereds marken inför Preems miljardsatsning

Anläggning för tillverkning av vakuumgasolja ska stå klar 2018

2016-09-16 Nu har förberedelserna inletts för Preems utbyggnad med en anläggning för produktion av vakuumgasolja.
Investeringen beräknas uppgå till 1,6 miljarder kronor och ska stå klar fjärde kvartalet 2018.

– Vi gör markförberedelserna och det innebär mycket sprängningar i det här skedet, säger Tommy Johansson, projektledare för vakuumgasanläggningen.
Just nu jobbar cirka 20 personer med markförberedelserna. Det är ett svenskt entreprenadföretag som sköter arbetet nu, på uppdrag av Preem.
Stora maskiner, bland annat dumpers, hanterar mycket material som sprängs loss efterhand.
– Dessa arbeten pågår under hösten och vi räknar med att de ska vara klara vid månadsskiftet oktober/november. Sedan kommer huvudentreprenören engelska bolaget Amec Foster Wheeler att ta över. De är vår förlängda arm och hjälper Preem med projektering, upphandling och montageledning, förklarar Tommy Johansson.
Ungefär 25 personer ingår i den projektorganisationen.
Amec Foster Wheeler sköter alltså upphandlingen och det kan även bli fråga om att lokala företag blir anlitade till olika uppdrag.
Den nya anläggningen för destillation av vakuumgasolja (VGO) ska placeras i nordöstra delen av processområdet i direkt anslutning till befintlig anläggning.
– Ytan som den nya anläggningen tar motsvarar ungefär en knapp fotbollsplan, säger Tommy Johansson.

Läs mer på:
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv