Nu backar även Moderaterna – Centerpartiets ja blir ett nej

Finns inte längre någon majoritet för kraftigt höjda politikerarvoden

2015-03-25 Även Moderaterna i Lysekil sällar sig nu till de partier som avvisar den 17-procentiga arvodeshöjningen av politikerarvodena.
Därmed pekar allt mot att förslaget om kraftigt höjda arvoden, som kommunstyrelsen sade ja till, kommer att falla i kommunfullmäktige.
– Höjningarna är stora i ett steg, de är inte budgeterade, och svåra att motivera för allmänheten då kommunen har en fortsatt bräcklig ekonomi, säger Moderaternas gruppledare Richard Åkerman i ett uttalande efter partiets senaste gruppmöte.

Det var bara kommunistiska partiet som sade nej i kommunstyrelsen när arvodesfrågan i låg på bordet.
– Höjningen är oförskämd, dundrade Yngve Berlin (KP).
Därefter har Lysekilspartiet, i alliansen tillsammans med Miljöpartiet och Kristdemokraterna, samt Folkpartiet förklarat att man idag, inför beslutet i kommunfullmäktige, ser annorlunda på frågan. När nu även Moderaterna backar i frågan om 17-procentiga höjningar så är det bara Socialdemokraterna som fortsatt aktivt tar ställning för höjningen. Förslaget ger en kostnadsökning med 500 000 kronor per år.

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv