Nomineringar till Lysekils kulturpris

2021-03-02 Sex nomineringar hade kommit in till Lysekils kulturpris när tiden gick ut den 28 februari.

De nominerade är:
• Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap
• Johnny Kristoffersen
• Lars-Erik Ankarskär
• Lysekils Vänner
• Mikael Hjelm och Lars Hjelm
• Ingemar Skarstedt

Beslut kommer troligtvis att fattas av utbildningsnämnden i april månad. Prisutdelning sker sedan i samband med nationaldagen, meddelar Lysekils föreningsutvecklare Jonas Ingevaldsson.
Vid samma tillfälle delas även pris för årets kulturstipendium, förtjänstfull föreningsledare samt för bra idrottsprestation ut.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv