New Wave Groups resultat för första kvartalet överstiger förväntningarna

2021-04-16 Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 27 april men då New Wave Group förväntas rapportera ett väsentligt högre resultat för första kvartalet 2021 jämfört med såväl föregående år som marknadens förväntningar baserat på analytikernas estimat offentliggörs siffrorna tidigare.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2021 ökade med 124 MSEK till 100 (-24) MSEK. Nettoresultatet ökade med 105 MSEK till 68 (-37) MSEK. Omsättningen i kvartalet uppgick till 1 262 (1 441) MSEK, vilket är en minskning med 12% (7% i lokala valutor).
Delårsrapporten för första kvartalet presenteras i sin helhet tisdagen den 27 april klockan 07:00. Ingen ytterligare information lämnas dessförinnan. Här publicerade siffror är preliminära och är inte reviderade av bolagets revisorer.

 

Publicerad:
Nyhetsarkiv