Nej till solpaneler i Gamlestan

2019-10-15 En fastighetsägare i Gamlestan, Lysekil, har för andra gången sökt bygglov för montering av solpaneler på husets tak.

Ärendet prövades första gången av byggnadsnämnden i juni förra året. Då blev det avslag.
Nu vill fastighetsägaren få ärendet prövat på nytt.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att hela området Gamlestan omfattas av skydd för kulturmiljön. Det gör att Gamlestan omfattas av så kallat förvanskningsförbud.
När ärendet åter togs upp av nämnden blev beslutet detsamma som i fjol. Ansökan om att få montera solpaneler på det aktuella taket avslås. Beslutet motiveras med att åtgärden strider mot planbestämmelsernas syfte, förvanskningsförbudet som gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt mot riksintresset för kulturmiljövård.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv