Hotande mörka moln över Kristinebergs marina fältstation där forskning bedrivits ända sedan 1877? Blir det Kristineberg eller Tjärnö som Göteborgs universitet ska koncentrera sin marina fältverksamhet till? Svaret ges i en utredning som presenteras inom ett par månader.

Nedläggning av Kristineberg eller Tjärnö?

Utredning ska ge svar senast 15 februari

2016-12-17 Inom två månader, senast den 15 februari , ska svaret komma på vilken av de två marina fältstationerna på Kristineberg eller Tjärnö som Göteborgs universitet bör koncentrera verksamheten till. Förslaget i en tidigare gjord utredning är att universitetet lämnar en av stationerna. Blir det Kristineberg eller blir det Tjärnö?
I nuläget, under pågående utredning, vill varken utredaren Axel Wenblad eller utredningssamordnaren Magnus Petersson vid Göteborgs universitet svara på några frågor om hur långt man kommit i utredningsarbetet eller om tidplan för samordningen till en station.

I maj i år överlämnade utredaren Jens Oddershede sin slutrapport om hur Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet strategiskt kan utveckla sin verksamhet. Där föreslås bland annat att universitetet fortsätter den profilering och satsning som finns inom marin forskning, utbildning och infrastruktur, men att man prioriterar utvecklingen av en marin fältstation, den på Kristineberg eller den på Tjärnö.

I rapporten av Oddershede redovisas att den marina infrastrukturen har en ansträngd ekonomi, samtidigt som…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv