Därför säger Naturskyddsföreningen nej till utbyggnad

2020-03-10 Många är de som överklagat beslutet om Preemraffs utbyggnad till Mark och Miljööverdomstolen. Bland annat Naturskyddsföreningen.
Under tisdagen höll de presskonferens på Havets Hus där de berättade att de vill att domstolen säger nej till en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.

– Preem vill ha ett juridiskt bindande avtal som betyder en ökning av utsläpp med en miljon ton, per år, det skulle innebära att de blir Sveriges största punktkälla gällande utsläpp av koldioxid. Det är något som allvarligt äventyrar Sveriges möjligheter att klara de klimatmål som är uppsatta. Sju av åtta partier i riksdagen har ställt sig bakom ett mål om att utsläppen ska vara nere på netto noll 2045. Att då investera i en sådan här anläggning är förstås helt fel väg att gå. Vi yrkar i första hand att det inte ska tillåtas någon utbyggnad, i andra hand yrkar vi att tillståndet gällande befintlig verksamhet och den nya verksamheten ska tidsbegränsas, sa Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Efter att Johanna Sandahl berättat en del om förhandlingarna var det dags för Inge Löfgren, ordförande i Lysekil och Munkedals lokalförening att ta till orda.

– Den här förhandlingen är lite annorlunda mot tidigare, nu är det många som har överklagat utbyggnaden, tidigare har det bara varit ett fåtal och det man anser nu är att man varit kritisk mot befintlig verksamhet men ändå accepterat den. Alla som överklagat är överens om att det inte ska bli någon utbyggnad. Jag anser att man släpper ut i strid mot miljölagstiftningen men anläggningen har sådant nationellt intresse att man väljer att se mellan fingrarna. Det är inte bara koldioxiden vi är emot, det är allt annat också, sa Inge Löfgren.

Inge Löfgren tog även upp frågan om ifall Preem skulle flytta sin verksamhet till ett annat land om Mark och Miljööverdomstolen säger nej.

– Det är samma miljökrav i hela Europa, så det går inte att flytta verksamheten till Polen, som alla vill i tron att man kommer undan. Premmraffs anläggning, den producerar dubbelt så mycket energi som samtliga kärnkraftverk producerar el i Sverige, berättade Inge Löfgren.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv