Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör 1 april

2021-03-25 Rekommendationen om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning upphör den 1 april. Det beskedet gav Folkhälsomyndigheten på torsdagen.
Efter det datumet får skolorna fortsätta att kombinera undervisning på skolan med fjärr- eller distansundervisning om det krävs på grund av smittskyddsläget.

– Dagens besked innebär att det inte längre kommer finnas en nationell rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan efter den 1 april. Skolan är avgörande för elevernas framtid. Vårterminen är snart inne i sitt sista skede och skolarbetet är högt prioriterat. Därför är det rimligt att regionala och lokala förutsättningar i än högre utsträckning avgör om fjärr- eller distansundervisning måste bedrivas framöver, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.
Närundervisning kommer även fortsatt att kunna kombineras med fjärr- eller distansundervisning för att till exempel förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, i enlighet med det regelverk som gäller för skolan under pandemin. Det kommer också att vara möjligt att utfärda regionala rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning om det krävs på grund av smittskyddsläget.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv