Adelina Sanglert var skicklig på att slå fotbollsstraffar. Här firar hon ett av sina många mål. Foto: Gabriel Berndtsson

Nästan 90 ungdomar deltog i “Alla platsar”

Enormt intresse när traditionen återupptogs

2023-05-18 Under tisdagen anordnades “Alla platsar”, som är en idrottsdag för grundskoleelever från särskolor i Bohuslän, på Gullmarsvallen. Och intresset var större än väntat.
– Vi hade räknat med runt 40 deltagare, men mer än dubbelt så många anmälde sig, säger Karin Sonesson, lärare på Gullmarsgymnasiets barn- och fritidsprogram.

Karin Sonesson och Lina Andersson är lärare på Gullmarsgymnasiets barn- och fritidsprogram. Under tisdagen befinner de sig dock inte i något av skolans klassrum, utan på Gullmarsvallen. Här arrangeras nämligen “Alla platsar”, som är en idrottsdag för grundskoleelever från särskolor runt om i Bohuslän. Bakom initiativet står Gullmarsgymnasiets barn- och fritidsprogram och vård- och omsorgsprogram, samt gymnasiesärskolan i Lysekil. På plats finns även funktionärer från Särvux och Komvux barnskötarutbildning.

Årlig tradition
Evenemanget var en årlig tradition fram till pandemin och intresset kring återstarten har varit stort.
– Vi hade räknat med runt 40 deltagare, men mer än dubbelt så många anmälde sig. Vi har närmare 90 elever här från Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Henån, Strömstad och Tanum, säger Karin Sonesson.
Under tidigare år så har tillställningen utformats som en ren friidrottsdag, men årets program har fått göras om för att anpassas till det höga deltagarantalet. Utöver de klassiska friidrottsgrenarna kulstötning, höjdhopp, längdhopp och 60 meter löpning så finns även fotbollsstraffar, poängpromenad och kubb med på körschemat.
Alla deltagare har varsitt poängkort. Efter att ha deltagit i en gren kan de sedan välja om de vill få en stjärna eller sitt resultat på kortet. I slutet av dagen kommer samtliga även att belönas med varsin medalj.
– Det är så olika! Vissa är väldigt tävlingsinriktade, medan andra bara vill vara med för att det är kul. Alla är med på sina villkor och vi ställer inga krav på någon att göra någonting, säger Lina Andersson.

“Lärorikt”
Alla platsar är förstås ett tillfälle för barn med funktionshinder att få idrotta och ha roligt tillsammans med andra, men det är också en övning i ledarskap och specialpedagogik för eleverna som är med och arrangerar dagen.
– Det är viktigt att de får komma ut och möta ungdomar med olika behov, förklarar Lina Andersson.
– Det här går inte att läsa sig till, tillägger Karin Sonesson.
Två av eleverna som är med och arrangerar tillställningen är Maja Thylén Olsson och Daniella Vestli, som båda går Gullmarsgymnasiets barn- och fritidsprogram.
De berättar att lärarna har planerat dagen i grova drag, men att eleverna har fått planera stationerna som de själva har hand om. I Maja Thylén Olssons och Daniella Vestlis fall så handlar det om fotbollsstraffarna och 60-meterslöpningen.
De båda eleverna är överens om att dagen har flutit på bra och att den har varit både rolig och lärorik. Det ger mycket att få komma ut och träffa olika ungdomar med funktionsnedsättningar i praktiken, menar de.
– Och det roligaste är att se glädjen hos barnen som är med och deltar. De uppskattar verkligen det lilla vi gör! säger Maja Thylén Olsson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv