torsdag
18 april, 2024
v16
”För att hushålla med de knappa resurser som står till buds för nya attraktiva bostadsområden för åretruntboende anser Ann Bjerdén Olsson och NäringslivsCentrum att det är avgörande att utbyggnadstakt och bostadsformer balanseras mot den lokala efterfrågan på åretruntbostäder.

Näringslivets möjlighet till utveckling central fråga

– NLC tycker till om kommande översiktsplan

2023-03-09 + Näringslivscentrum Lysekil, NLC, arbetar tillsammans med näringslivet, Lysekils kommun och invånare för att vidareutveckla Lysekil och företagandet i kommunen. I NLCs yttrande över föreslagen Översiktplan, ÖP, ligger fokus på näringslivets utveckling och behov liksom befolkningen och dess försörjning.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons