Närhälsan styr över vaccinationen till Dingle – Capio fortsätter som tidigare

2021-05-11 Närhälsan i Lysekil styr om sin vaccinering av dos 1 till Dingle. På Capio Läkarhus i Lysekil kommer de att köra några dos 1 för 55 plus, samtidigt som de fortsätter med dos 2.
I fredags hade Smittskydd Västra Götaland kallat till möte med smittskyddsläkare, primärvården, skolpersonal och chefer från olika förvaltningarna inom Lysekils kommun. Mötet var med anledning av det ökade smittläget i Lysekil och för att medvetandegöra läget i regionen och kommunen. Mötet mynnade inte ut i några särskilda åtgärder.

Närhälsan kommer att styra om till vår gemensamma vaccinering till Dingle.
– Vi kommer att ge färdigt vaccineringen för dem som fick sin första dos här. Sedan finns det undantag, det gäller bland annat personer med allergier och vi slänger inte heller någon dos utan då vaccinerar vi även i dos 1, förklarar Elin Hansson, chef på Närhälsan i Lysekil.
Anledningen är att man tror att det kommer färre doser än vad det finns upphandlande aktörer.
– Vi har en stor mottagning i Dingle med en hög kapacitet där man på ett tryggt och säkert sätt kan få till ett bra flöde, utifrån det styr vi om vaccineringen dit, förklarar Elin.
I fas 4 kan man vaccinera sig vart man vill oavsett vart man är listad. Så om det finns tider på andra vårdcentraler, i Lysekils fall på Capio eller om hos andra aktörer, så kan man också boka sig där för vaccination

På lågvarv
Den här veckan blev det få vaccindoser till vårdcentralerna i Lysekil och med det går vaccineringen på lågvarv.
Susanne Thörnblom, verksamhetschef på Capio Läkarhus Lysekil, meddelar att de kommer att ge några doser till 55 plus och fortsätta vaccineringen med dos 2.
I torsdags rapporterades det att smittspridningen är hög i Lysekil.
– I måndags fick vi till oss att vi ska smittspåra tre skolklasser, från årskurs tre till sex, totalt cirka 110 barn. Det är förstås med anledning av att de finns någon elev eller lärare som testats positiv, förklarar Elin.
Flera vårdcentraler och där ibland Närhälsan och Capio i Lysekil är uttagna för att testa ett beställningsflöde av Modernas vaccin, där de på sikt själva ska kunna lägga beställningar för hur mycket vaccin respektive vårdcentral behöver. Till en början blir det med ett tak som begränsar antalet doser eftersom det inte finns tillräckligt med vaccin.

Smittläget i Lysekil
I fredags eftermiddag hade smittskydd Västra Götaland kallat in för en genomgång av smittläget i regionen och Lysekil. Med på mötet fanns smittskyddsläkare, primärvården, skolpersonal och chefer från de olika förvaltningarna inom kommunen.
Smittskydd visade att den ökade smittspridningen ligger som ett band genom Färgelanda-, Munkedals- och Lysekils kommuner.
När de gick igenom olika verksamheter med skola, särskilda boenden, äldre vården med flera blev det tydligt att det är skolan som har den största smittspridningen.
Länsstyrelsen redovisade att de har gjort tillsyn på flera platser i Lysekils kommun och att det har funnits förbättringsområden, men riktar ingen allvarlig kritik mot någon verksamhet.

Debatteras flitigt
– Det var ett bra möte för att få oss på banan samtidigt, men det mynnade inte ut i särskilda åtgärder. Det var ett möte för att medvetandegöra; så här ser läget ut just nu, förklarar de från vårdcentralerna.
Det debatteras flitigt i sociala medier om lärarnas utsatthet med stora barngrupper och trånga miljöer.

Hade det inte kunnat vara bra att exempelvis vaccinera skolpersonal, ge dem förtur?
– Jag kan förstå den tanken, det vi önskar är att det är som smittskydd säger; håll ut någon vecka till – det kommer stora leveranser nu. I dagsläget vaccinerar vi efter åldersintervallerna och jag håller med; en lärare träffar många skolklasser/elever, så det skulle ju dels vara för att skydda lärarna men självklart också för att skydda eleverna. Det har varit en diskussion under hela vaccinationsplaneringen, vilka man ska lyfta upp, vissa yrken, åldrar och diagnoser.
– Det som känns mest effektivt, det är att vi har en ålderindelning och där är vi just nu. Men vi har inte tillräckligt med vaccin för att köra på för fullt och det är en frustration både för oss och patienterna såklart, förklarar Elin.
Bilden av den stora ökningen av vaccinleveranser är i vecka 23, men från vårdcentralerna hoppas man att Smittskydd har andra uppgifter, eftersom de talar om att hålla ut någon vecka till.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv