Strålande glad är Britt Söderberg över att vaccineringen har påbörjats. I tisdags förmiddag fick hon sin första spruta och om fyra veckor ska hon få sin andra dos. Foto: Gabriel Berndtsson

Närhälsan kan komma igång med vaccination under nästa vecka

2021-01-14 Närhälsan Lysekil kan komma igång med vaccination av covid-19 i nästa vecka. Vårdcentralen i Lysekil är uttagen som en av tio i Västra Götalandsregionen för ett pilotprojekt för testning av ett beställningssystem för vaccin.

– Förhoppningarna är att vaccineringen kan börja redan på måndag. Nu inväntar Närhälsan Lysekil besked från leverantör när vaccinet kan tänkas komma. Vi blev kontaktade och tackat ja att ingå i projektet och initialt rör det sig om ett hundra doser, det är uppgifterna vi har i dagsläget. Vi väntar fortfarande besked om när vaccinet kan komma, men förhoppningarna är att vi kan starta vaccineringen redan på måndag, förklarar Elin Hansson, Vårdcentralschef på Närhälsan Lysekil.

Modernas vaccin

Nu är det Modernas vaccin som erbjuds och för patienten ska det inte vara någon större skillnad på vaccinerna, med det är det däremot för vårdgivarna.

–Får man Modernas vaccin som första dos, så är det samma fabrikat som gäller för dos två. För oss som vårdgivare är Modernas vaccin, enklare att få till en logistisk kedja kring, då vaccinet håller sig i en månad i kylskåp. Det kan jämföras med Pfizer/BioNTech som har en hållbarhet på mindre än en vecka i kylskåp förklarar Elin. 

Gäller för dem med hemtjänst

Vaccineringen gäller för personer som är listade på Närhälsan, som har hemtjänst samt deras hushållskontakter, men inte för dem som har hemsjukvård. Denna grupp vaccineras av hemsjukvården.

Hemtjänsten är behjälpliga med att samla in hälsodeklarationer för de här personerna som sedan kontaktas av sina respektive vårdcentraler för vaccinering.

Närhälsan är alltså först ut för pilotprojektet, men sedermera vaccineras alla som har hemtjänst och då på respektive vårdcentral där man är listad; Närhälsan eller Capio.

– Vi måste hjälpas åt i det här arbetet; vårdcentralerna och hemtjänsten. I våra journaler kan vi inte se vilka som har hemtjänst och de har i sin tur inte uppgifter om var deras patienter är listade, förklarar Elin.

70 plus i början på februari

Nästa patientgrupp blir 70 plus och här räknar vårdcentralerna med att kunna starta vaccinationen i början på februari.

– Det planeras för det men vi har inte fått något startdatum ännu.

Hur kommer det att gå till när man vill ta en spruta, blir den här gruppen också kallade?

Nej, de blir inte kallade, utan det är upp till var och en om man vill vaccinera sig eller ej. För vår del bokar patienten sig via vår hemsida. Har man inte tillgång till internet, dator eller smart telefon, så kommer man kunna boka sig via att ringa till vårdcentralen. Men i första hand ber vi om att man bokar sig på hemsidan om möjligt.

Närhälsan Lysekil är hårt belastade telefonledes redan idag, deklarerar Elin.

Antalen sjukdomsfall av covid-19 var 78 stycken, det visar Folkhälsomyndighetens veckorapport för vecka 1. Det är en liten minskning jämfört med vecka 53, 2020, då 90 fall hade rapporterats in.

För Lysekils del startade vaccinationerna i tisdags på Lysekils särskilda boenden.

– Alla på SÄBO där inte kontraindikation förekommer har fått sin första dos. Vaccindoser har fördelats från regionen och vi fick vår ranson i måndags eftermiddag, i tisdags morse började vi vaccinera, berättade Annette Helander, enhetschef hemsjukvården (Hsv) Lysekil.

Kontraindikation – medicinsk term för att två saker inte passar ihop på grund av vissa omständigheter, till exempel att ett läkemedel inte ska ges om man har en viss sjukdom. Ett exempel på en enkel kontraindikation är att man inte ska ta ett visst läkemedel om man vet med sig sedan tidigare att man är allergisk mot just det läkemedlet.
Källa:Fass

Sedan en tid I måndags började Gullmarsskolans elever att undervisas hemifrån i ämneslektioner där eleven följer sitt ordinarie schema.

Lysekil

Aktuell vecka
Sjukdomsfall: 78
Totalt
Sjukdomsfall: 489
Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv