Nära 70 000 doser skickas ut till vaccinatörerna i Västra Götaland

2021-04-05 Vecka 14 levererar Västra Götalandsregionen 69 740 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Det mesta av vaccinet kommer fördelas mellan vårdcentraler och sjukhus för vaccination av äldre i fas 2. All vaccination av vårdpersonal är liksom tidigare pausad tills vidare.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och har vårt fokus på de äldsta i vårt län. Vi börjar få en mycket bra vaccinationstäckning hos de äldsta och det är positivt att många vårdcentraler har börjat kunna vaccinera fler åldersgrupper, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

I Västra Götaland har varannan invånare över 75 år blivit vaccinerad med minst en dos visar data fram till och med vecka 12. I den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre så har 83,4 procent vaccinerats med en dos och 41 procent är fullvaccinerade. Enligt den statistik som Folkhälsomyndigheten presenterade under torsdagen har 12,4 procent av samtliga invånare i länet fått dos ett och 4,6 procent fått två doser framt ill och med vecka 12.

Under torsdagen presenterade även regeringen nya mål för vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Senast 16 maj ska alla över 65 år erbjudits och fått en första dos vaccin. Senast 15 augusti ska alla vuxna i Sverige ha fått en första dos vaccin.

– Den vaccinationsplan vi redan har ligger inom ramen för dessa mål och fortsätter vaccinet komma i de volymer som vi får nästa vecka och helst ökar ännu mer klarar vi det, säger Kristine Rygge.

Fördelningen av vaccin bygger på den leveransinformation som var tillgänglig onsdag 31 mars.

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv