Nära 59 000 anmälda till vårens högskoleprov

2021-02-18 När anmälan till högskoleprovet stängde vid midnatt hade 58 917 personer anmält sig till vårens två provtillfällen.
Proven äger rum den 13 mars och den 8 maj om smittskyddsläget tillåter och de genomförs med en åldersgräns på 19 år.

– Vi förutsåg ett stort intresse för vårens högskoleprov och så har det också varit. Vi beklagar än en gång de problem med betalningen som många drabbades av när anmälan öppnade den 12 januari, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.
Syftet med vårens två provtillfällen är att öka möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt. Deltagarna får skriva ett av proven och det har funnits ett tak på 35 000 platser per provtillfälle, vilket innebär maximalt 70 000 skrivande.

Automatisk fördelning
När anmälan stängde vid midnatt den 18 januari hade 58 917 personer anmält sig. Det fanns totalt 10 383 platser kvar vid stängning, fördelade på samtliga 21 provanordnare. UHR:s anmälningssystem gör automatiskt fördelningen av deltagare till respektive provtillfälle utifrån objektiva grunder. De som anmält sig får runt den 20 januari veta vilket provdatum de tilldelas.

19 år för att få skriva
För att få skriva provet i vår ska man fylla 19 år under 2021 eller vara äldre. Även yngre personer som påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och som går sista gymnasieterminen i vår eller har avslutat sin gymnasieutbildning kan göra provet.
– UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid UHR.
På grund av rådande situation kan UHR behöva ta beslut om att ställa in högskoleprovet, helt eller på vissa orter. De som var anmälda till ett prov som ställs in får då tillbaka anmälningsavgiften.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv