En stor andel av eleverna som går på Gullmarsgymnsiet når examen, visar en genomgång av ny statistik från Skolverket. Arkivbild

Mycket bra resultat för gymnasiet i Lysekil

– många elever i landet når inte examen

2023-12-02 Lysekil sticker ut som en av landets kommuner med allra bäst resultat i gymnasieskolan. Men i många kommuner klarar färre än hälften gymnasiet.
Det visar Sveriges Lärares genomgång av ny statistik från Skolverket.

– Den svenska skolan ger inte eleverna en likvärdig möjlighet och förlorade år är svåra att ta igen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.
Sveriges Lärare har bearbetat Skolverkets statistik över hur många som klarar gymnasiet – och hur många som slås ut. Den nya statistiken visar på stora skillnader mellan kommuner. I över 20 kommuner är det mer än hälften av eleverna som inte når gymnasieexamen på tre år.

Bland lägsta andelen
I Lysekils kommun var det 22 procent som inte klarade gymnasieexamen. Det är en förhållandevis låg andel. I landet som helhet saknade 29 procent av eleverna gymnasieexamen efter tre år. Lysekil är en av de kommuner där andelen var lägst i hela landet.
– Sveriges 290 kommuner och cirka tusen privata utförare klarar inte av att upprätthålla en nationellt likvärdig skola. Skolan är i akut behov av resurser och på sikt måste staten ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få samma möjlighet att lyckas, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Stora skillnaden mellan kommuner
Det råder stora skillnader mellan kommunerna. I två av länets kommuner är det över hälften av eleverna som inte når examen (Munkedal och Mellerud). Det här kan jämföras med Öckerö där alla utom 14 procent hade examen efter tre år.
Så många (i procent) når inte gymnasieexamen i Lysekils kommun (andel utan examen efter tre år):
Högskoleförberedande program 19 %
Yrkesprogram 16 %
Ekonomiprogrammet 14 %
El- och energiprogrammet 12 %
Naturvetenskapsprogrammet 20 %
Samhällsvetenskapsprogrammet 18 %.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv