Murrayska släktingar vill lyfta fram 100-årig donation

Svar från Lysekils kommun dröjde

2019-10-03 I slutet av juli ställde ordföranden i Stiftelsen Murrayska Släktfonden, Tobias Murray, en fråga till Lysekils kommun. Det handlade om att uppmärksamma att det nu är 100 år sedan Robert Murray skänkte sin sommarbostad till kommunen. Bostaden blev sedan platsen för Havsfiskelaboratoriet.
Nu har kommunen svarat Tobias Murray.

I sin skrivelse till kommunen undrar Tobias Murray om man på något sätt vill uppmärksamma att hans farfars farfar lämnade den generösa donationen till staden.
Så här skrev Tobias Murray den 26 juli:
”Vi i Stiftelsen och släktingar till Robert undrar om ni i Lysekil skulle ha intresse av att uppmärksamma Roberts gärningar så här 100 år senare med någon typ av minnesplakett, staty eller kanske ett gatunamn.
Det skulle glädja oss alla. Stiftelsen skulle även se positivt att bidra ekonomiskt till ett dylikt uppmärksammande.”

Svar efter nära två månader

Skrivelsen till kommunen kom från början att diarieföras i Lysekils kommunstyrelses diarium. Nästan två månader senare, den 23 september, kom besked om att frågan hör till kulturenheten och därför överlämnades den till utbildningsförvaltningen.
Johanna Ljung Abrahamsson, kulturchef på enheten Kultur vid utbildningsförvaltningen, gav ett snabbt svar till Tobias Murray, men tidshorisonten blir längre än vad murrayska släkten hoppats.
Så här svarade kulturchefen i Lysekil den 23 september:
”Nästa år kommer vi eventuellt fira Kulturarvet – Lysekils kommun under kulturveckan (inte helt spikat ännu), så fler människor och historier kan lyftas upp. Calla och Carl Curman, Skandiaverken m. fl. men också kulturarv i hela kommunen. Även Robert Murrays gärningar och donation kan då få utrymme så det blir en förståelse och berättelsen kommer upp i ett större sammanhang. Det är för liten tid att göra något större nu när vi snart är i oktober månad.
Nya vägnamn bestäms när det är aktuellt med detaljplaner så det är inte aktuellt.
Vi håller gärna kontakten kring möjliga aktiviteter runt kulturveckan (v. 41 2020) för vi har just startat upp planeringen för det evenemanget.”

Blev marint laboratorium

Det var år 1919 som professor Robert Murray donerade en sommarvilla med tomt på ”Udden” till Lysekils stad. Murrays önskan var att villan skulle användas ”såsom bibliotek, konvalescenthem, föreläsnings- och musiklokal eller till något annat jämförligt allmänt ändamål”.
Lysekils stad beslutade 1926 att lämna över fastigheten till staten, förutsatt att den användes till ett marint laboratorium.
Invigningen av Statens Havsfiskelaboratorium i Lysekil ägde rum i juli 1929.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv