(MP) i Sotenäs har fått igenom en del av sina frågor

2016-04-01 Vid årsmötet hos Miljö­partiet de Gröna i Sotenäs valdes Tina Ehn och Lena Linke som nya sammankallande, berättar Yngve Johansson och fortsätter med uppföljningen av valmanifestet:
– För att se vad som blivit genomfört sedan valet och för att se vilka frågor som behöver drivas vidare.

– Vi ser nu att vårt arbete är med och påverkar i Sotenäs kommun. Miljöpartiet de Gröna har fått igenom en motion om att energiplanen från 1987 ska uppdateras.

– En annan fråga som Miljöpartiet har drivit är att en procent av byggnadsvärdet vid nyinvesteringar ska avsättas till konstnärlig utsmyckning. Här har vårt samarbetsparti Socialdemokraterna yrkat på, och fått igenom, en ändring i ägardirektiven till Sotenäsbostäder AB. Närhälsan i Kungshamn får nu nya lokaler och en bättre arbetsmiljö.

Miljöpartiet har också drivit frågor i valrörelsen, som inte är genomförda, men där arbete har påbörjats…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv