Kalle Bratell och Jacob Häller tycker att det varit kul. Det är kul att få veta vad de äter och vad de gör. Deras brevvänner kommer från USA och Danmark. De känner att de har blivit bättre på att skriva och formulera sig på engelska. ”Vi har också fått lära oss en del om deras kulturer och kända byggnader och så,” berättar de. Undine Malm Hansson tycker att det har varit lärorikt. ”Eleverna har fått läsa svårare texter än vad de normalt gör, läsa texter som barn i andra länder har skrivit och själva skriva till verkliga personer, det blir annorlunda”, säger Undine.

Möten mellan olika länder och kulturer

Genom projektet ”PenPals school” praktiserar eleverna vardagsengelskan

2017-10-19 Elever i femte klass på Gullmarsskolan har jobbat med ”PenPals School”, ett projekt där barnen får praktisera det vardagliga språket samtidigt som de får lära sig lite om andra kulturer.
Varje elev har fått tre till fyra kontakter från olika delar i världen, som de sedan brevväxlat och chattat med.

Eleverna är inne på sjätte och sista veckan i projektet PenPals School. Det är på engelskalektionerna de jobbat med olika teman och pratat med sina brevvänner från olika delar av världen, men de flesta är från USA.

Du kan läsa hela texten i papperstidningen eller vår e-tidning. Om du går in och tecknar en prenumeration kan du dessutom få den digitala tidningen på köpet. Mer information hittar du här: https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer här: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv