Miljönämnden vill utöka sitt uppdrag nästa år

Föreslår 1,7 miljoner kronor till bland annat naturvård

2016-04-26 Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att nämndens uppdrag ska utökas nästa år med naturvårdsarbete, vattenförvaltning och klimat- och energiarbete för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner.
För detta arbete behövs 1,7 miljoner kronor extra till budgeten.

En rambudgetskrivelse för miljönämnden har tagits fram för den gemensamma nämndens verksamhetsområde i Lysekil, Sotenäs och Munkedal.

Utifrån rambudgeten kommer en verksamhetsplan och detaljbudget för 2017 att upprättas.

De beräknade intäkterna för 2017 är 5 451 000 kronor samt tillsynsavgifter/externa bidrag 5 650 000 kronor. Kostnaderna beräknas uppgå till 11 101 000 kronor. Det innebär att man planerar en balanserad budget med nollresultat.

Miljönämnden anser att det behövs ansvariga funktioner för naturvårdsarbete, vattenförvaltning samt klimat och energiarbete. För att uppfylla de detaljerade miljömålen för de samverkande kommunerna krävs…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv