Miljönämnden avslog ansökan om dispens för plats utan strandskydd

Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut vid överklagande

2017-04-12 Både den sökande och Miljönämnden i mellersta Bohuslän trodde att det behövdes strandskyddsdispens för att anlägga en brygga på en fastighet i Vägga på Sotenäset.
När ärendet genom överklagande kom till Länsstyrelsen visade det sig att platsen inte ligger inom strandskyddat område.

En tomtägare på platsen skickade i mitten av augusti 2016 in en ansökan till Miljönämnden i mellersta Bohuslän för att anlägga en brygga på fastigheten Vägga 2:262. Det handlar om en brygga sju meter lång och 1,3 meter bred som ska förankras i berget med fästen med tillhörande flytponton.
Den sökanden har som särskilt skäl angett att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vatten och att behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.

 

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Det går även att köpa digitala lösnummer på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv