Miljardprojekt planeras vid Långeviksberget

2021-02-02 Nu finns planer på ytterligare ett miljardprojekt på Sotenäset. Det handlar om Långeviksberget norr om Väjern.

En företagare i Karlskrona är idag ägare till området. Ett bolag bildades förra året med namnet Projekt Ramsvik AB för att utveckla området vid Långeviksberget.
Avsikten är att en planprocess ska inledas för att i en detaljplan bestämma vad som får byggas inom området.
Kommunen har i dagens läge gett planbesked vilket innebär att en planprocess kan inledas. Från planbeskedet fram till en färdig och antagen detaljplan tar det normalt flera år. Olika skeden av samråd och granskning ska passeras innan det är dags för kommunfullmäktige att anta planen.

Hotell och gymnasium
På Långeviksberget finns en vision från markägaren att skapa ett bostadsområde för både helårsboende och turistiskt boende, men här ska, enligt den vision som tagits fram, även finnas plats för hotell och idrottsgymnasium, något som presenteras på en hemsida om projektet Långeviksberget.
Här talas om att elever kan söka segel, fotboll och padel på elitnivå och att ambitionen är att skapa ett unikt elitidrottsgymnasium, bland annat genom att etablera ett samarbete med några av de största fotbollsklubbarna i Europa.
På hemsidan finns redan möjligheten att göra intresseanmälan om bland annat tomter/villor.
I visionen finns även ett 55+-boende med tillgång till en tropisk trädgård med palmer under tak och med utsikt mot Västerhavet.
Ägaren av området hoppas på att kunna hitta samarbetspartners för att finansiera satsningen, om en detaljplan tas fram och blir godkänd.
Planprocessen som planeras att inledas inom kort väntas ge mer besked om hur den stora satsningen i Långeviksberget ska se ut.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv