Fiskbranschen varnar för dyrare svensk midsommarsill

Midsommarsillen kan bli dyrare

2021-04-01 Fiskbranschens Riksförbund, Orkla och Axfood varnar för att sillen kan bli dyrare till midsommar, detta i och med att det i dagsläget inte finns ett handelsavtal med Norge.

Branschen har skickat ett brev till regeringen där man påpekar att Sverige i nuläget varken har ett handelsavtal med Norge eller en förmånlig kvot på plats för att säkra import av sill från Island och Norge. Detta innebär, om inget görs politiskt, att sillen för beredning drabbas av en tull på 10 och 20 procent från 1 maj i år.

Viktig marknad
Situationen skapar förutom en osäkerhet, och högre konsumentpriser också en minskad konkurrenskraft både i relation till andra EU länder och i relation till andra livsmedel, påpekas i brevet till regeringen, speciellt adresserat till ministern som arbetar med fiskerifrågor och de svenska fiskeriförhandlarna.
Man betonar också att Sverige har relativt små andelar av fisket, men beredningen av sill är relativt omfattande och Sverige är också en viktig marknad för beredda sillprodukter.
Det påpekas också i skrivelsen att en hörnsten i den svenska livsmedelsstrategin är ”hållbarhet” och att det för ”företag ska vara lätt att göra rätt”. Det skulle verkligen underlätta för alla livsmedelsföretag som är involverade i någon del av sillkedjan om det går att skapa mer förutsägbarhet kring villkoren för försäljningen av Nordostatlantisk sill. Därmed skulle det även bli lättare för branschen att förse konsumenterna med hållbart fiskad sill utan att riskera oförutsägbara leveransstörningar i samband med den säsongsvis stora efterfrågan, påpekar Krishan Kent, ordförande FR Fiskbranschens Riksförbund, Anders Högberg, Public Affairs Manager Orkla samt Håkan Björklund och Åsa Domeij på Axfood.
Med skrivelsen vill branschen framföra sin förhoppning att förvaltningsfrågan för sill och även makrill prioriteras och att de svenska fiskeriförhandlarna verkar för att säkerhetsställa en hållbar framtid med berörda kuststater och inom EU.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv