Mer tillgänglig och robust provtagning för covid-19

2021-03-04 Västra Götalandsregionen har tecknat avtal för en mer tillgänglig PCR-provtagning åt invånarna. Det innebär en förstärkning av kapaciteten att provta, analysera och smittspåra misstänkta fall av covid-19.

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland – vecka 8 konstaterades nästan 6 000 nya fall. Med större smittspridning ökar även behovet av provtagning.

Västra Götalandsregionen har nu tecknat avtal för PCR-tester som företaget Kry ska utföra, med start i mitten av mars.

– Det blir ett viktigt komplement till den provtagning vi har sedan tidigare. Med den nya leverantören ökar vi betydligt vår maxkapacitet att provta, analysera och smittspåra. Det blir lättare för invånarna att lämna prov och innebär att VGR får en ännu mer robust organisation för provtagning, säger Jan Kilhamn, provtagningssamordnare.

En stor skillnad är att den nya leverantören kan leverera testkit för självprovtagning hem till invånaren och hämta upp prover för analys. Det kommer att underlätta för den som har långt till sin vårdcentral eller av andra anledningar har svårt att ta sig till ett provtagningsställe.

Bokning kommer att ske via 1177.se.

 

PCR-testning är för personer med symtom

Ambitionen är att leverantören ska utföra upp till 38 000 prover per månad åt Västra Götalandsregionen.

Förutom att regionens totala kapacitet för provtagning ökar innebär det också en värdefull avlastning för vårdcentraler, laboratorier och smittspårningsenhet. När vårdcentralerna får allt större vaccinleveranser under våren är det viktigt att provtagningskapaciteten är fortsatt robust.

Rekommendationerna om vem som ska provta sig förändras inte i och med den nya testmöjligheten.

– PCR-testerna är ett viktigt vapen för att bromsa smittan och måste vara tillgängliga för dem som verkligen behöver provtas. Om man har symtom eller uppmanas till provtagning, till exempel vid smittspårning, är detta en god alternativ väg. Men annars ska man inte belasta vårdens resurser för provtagning och analys, säger Jan Kilhamn.

Avtalet med Kry tecknas efter en upphandling som Västra Götalandsregionen genomfört under januari och februari. Överenskommelsen omfattar till att börja med en sexmånadersperiod som kan förlängas vid behov.

Publicerad:
Nyhetsarkiv