söndag
23 juni, 2024
v25
I fyra delstudier har Kajsa Nolbeck granskat och analyserat den rumsliga och sociala vårdmiljön på Sis-hem med stöd av enkät- och registerdata, en deltagande observationsstudie på två hem, en så kallad etnografisk fotostudie på tre hem, en metod som ofta inkluderar ungdomar bättre än intervjustudier, samt en fokusgruppstudie med personal. Resultaten visar på organisatoriska brister och en syn på ungdomarna och ungdomshemmen som potentiellt farliga och riskfyllda.

Mer inlåsning och kontroll än vård på Sis-hem visar ny granskning

2022-04-09 +Vårdmiljön på Sis-hem, särskilda ungdomshem, är svår för både de unga och personalen. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Istället för den individuella vård som ska ges är det ofta inlåsning och kontroll som gäller.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons