Gullmarsgymnasiet undervisar på distans fram till sportlovet

2021-02-09 Den pågående fjärr- och distansundervisningen på Gullmarsgymnasiet förlängs fram till sportlovet.
Smittskydd Västra Götaland har den 4 februari beslutat att förlänga rekommendationen om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan fram till 28 februari.
Detta innebär att undervisningen fortsätter som nu fram till sportlovet.
Vissa undantag från rekommendationen görs fortfarande för:
• praktiska moment som inte kan skjutas upp
• examinationer som skolledningen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans
• elever på introduktionsprogram, om inte skolledningen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning
• elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.
Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv