Full fart i ateljén på Badhusbergets förskola, fyra barn från avdelningen Skagerack bygger sin Minecraftvärld.

Matte i förskolan

Det gäller att få in den på ett naturligt och kul sätt i vardagen

2016-03-21 Allt i vår omgivning handlar om matematik.
– Har man inte förstått logiken får vi svårt att hantera vår omgivning. Basmatematiken behöver vi för att klara vardagen, säger Johanna Bergius Hane, förskollärare, Lisa Kling Halmsjö, förskollärare och Frida Wennerlund, socionom på Badhusbergets förskola i Lysekil.

Matematiken finns i allt vi ser och allt vi gör. Redan i förskolan undervisas barnen i matte. Det ingår i läroplanen att få in matematiken i vardagen.

– Det handlar om att fånga lärandet i leken och i den dagliga verksamheten med barnen. Vi jobbar med rumsuppfattning. Om du rör dig i ett rum med många människor måste du veta hur du ska förhålla dig i rummet. Du måste göra beräkningar hur stort steg du behöver ta när du möter en människa. Det är en så kallad praktisk matematik, förklarar lärarna.

I vardagen kan det handla om allt från att klättra upp på en soffa, eller under en stol, stå framför eller…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv