Mätning av sjöbodar och bryggor i Sotenäs ska slutföras

2016-01-27 Sotenäs kommunfullmäktige fastställde i november förra året taxa för arrende 2016 för sjöbodstomt inklusive brygga, egen brygga, båtplats vid egen brygga samt övrigt vattenarrende. Tyvärr har det visat sig att beslutet får vissa oönskade effekter och att det till del är svårt att tillämpa.

Till exempel infördes en maxbegränsning i taxan för sjöbodar och bryggor på kommunal ”mark” på 35 kvm, dvs  anläggningar med  lägenhetsarrende större än 35 kvm får ingen tillkommande avgift (gäller drygt 100 arrendeställen). Det innebär att den årliga avgiften är lika stor för ett arrende på 35 kvm som för 135 kvm.

Förvaltningens förslag är att tillägget ”endast anläggningsarrende” tas bort. Detta beslut kan gälla från den 1 mars 2016, vilket innebär att beslutet kommer att gälla för…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv