Mark- och miljööverdomstolen avgör bergsschaktning på Skaftö

2016-09-23 Byggnadsnämnden, Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen säger nej till marklov för bergsschaktning med syftet att anlägga en parkeringsplats i Grundsund. Men Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd och kommer att ta upp frågan.

Det är två privatpersoner som vill anlägga en parkeringsplats vid sin fastighet och har därför ansökt hos Lysekils kommun om marklov för bergsschakt . Utvecklingsenheten vid Lysekils kommun avstyrkte ansökan om marklov för bergsschakt i oktober 2014.

Byggnadsnämnden sade i sitt beslut i juni 2015 nej till att ge marklov. Beslutet motiverades med att markförändringen skulle innebära ingrepp i…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv