Marinövning med 2000 deltagare genomförs – trots pandemin

2020-05-09 Försvarsmakten meddelade den 3 april att Försvarsmaktsövning Aurora 20 som var planerad att genomföras under maj månad, flyttas framåt i tiden på grund av spridning av coronavirus. Istället genomför marinen SWENEX 20, en nationell övning med omkring 2000 deltagare från marinens samtliga förband.

Den 11 – 21 maj 2020 kommer marinen genomföra övningen SWENEX 20.
– Försvarsmakten måste kunna upprätthålla Sveriges säkerhet och beredskap även då samhället är under påfrestning. Övningen berör främst områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms södra skärgård, säger Sjöstridsskolans kommunikationschef Michaela Linge.
Omkring 15 större fartyg, ett 80-tal mindre båtar, tung och lätt helikopter samt flyg ingår i övningen. Syftet är främst att öva den marintaktiska ledningen bland annat genom sjöfartskydds- och kustförsvarsoperationer. Eventuella internationella inslag kommer att ske i mycket begränsad omfattning.
– Då övningen genomförs under en period när Sverige är starkt påverkat av coronapandemin har planeringen skett med yttersta hänsyn till rådande läge. Alla moment måste kunna genomföras utan att riskera att belasta någon del av den allmänna sjukvården, förtydligar Michaela Linge.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv